Roelof Sjoerd Glas, PA3BGT Silent key
Geplaatst door beheer op 26. September 2022 19:48

Op 24 september 2022 is OM

Roelof Sjoerd Glas, PA3BGT

overleden, lid van VRZA afdeling Zuid West Nederland.


Roel was een enthousiast radiozendamateur die met name op de kortegolf banden te horen was.

Hij kwam al op regelmatige basis langs in onze voormalige locatie "Botenhuis", in maart was hij ook bij het Open Radio Huis.
De laatste tijd hield Roel zich thuis met name bezig met het optimaliseren van zijn antenne situatie.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens de drie samenwerkende afdelingen:
VERON Afdeling Vlissingen,
VERON afdeling Walcheren en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,
Michel Bleijenberg, PD4AVO
Secretaris VRZA afdeling Zuid West Nederland

Vrijdag 30 september om 10.30 uur vindt de uitvaartbijeenkomst plaats in de aula van het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg.
Voorafgaand aan de bijeenkomst, van 10.00 tot 10.20 uur, kunt u in de aula persoonlijk afscheid nemen.
Na de bijeenkomst is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de koffiekamer.