LIGHTHOUSE 2020 zaterdag 22 augustus actief.
Geplaatst door beheer op 22. June 2020 19:13
Het International Lightship and Lighthouse weekend vind dit jaar plaats op 22 en 23 augustus.
Dit is inderdaad het vierde weekend van augustus, zoals de oplettende lezer ongetwijfeld zal hebben opgemerkt.

Dit heeft te maken met de 75 jarige herdenking van de bevrijding in de Pacific.

Ook bij het Lighthouse weekend spelen de restricties als gevolg van het Covid-19 virus een rol.
In de krappe torens is het gewoon niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden.
Vandaar dat de beheerder van het Polderhuis heeft besloten om de torens dit jaar niet te openen. Uiteraard is dit helemaal te begrijpen.
Ook als bestuur van de drie samenwerkende afdelingen moeten we de veiligheid van onze leden kunnen waarborgen. Er zullen dit jaar dus ook geen berichten worden overgebracht van de torens naar het Polderhuis.

Maar, zoals bekend mag worden verondersteld, staat het improvisatietalent van de zendamateurs op Walcheren op eenzame hoogte.
Dit betekent dat we in ieder geval op zaterdag 22 augustus actief zullen zijn.
Gezien de afstraling en toegankelijkheid, hebben we er voor gekozen om dit jaar alleen de lage toren in de lucht te brengen.

Als behuizing hebben we de twee Landrovers met uitschuifmasten ter beschikking. Afhankelijk van het weer gaan we er in of er naast zitten.
Uiteraard respecteren we ook buiten de torens de "social distance" tussen de operators onderling en tussen operators en langslopend publiek.
Er zal in ieder geval een draadantenne voor HF en een dualband vertical voor 2/70 aanwezig zijn. Afhankelijk van de operators en condities, kunnen we beslissen of we ook 6 meter meenemen.

Heb je zin om een dagdeel (of meerdere dagdelen) mee te doen?
Afhankelijk van de animo en wensen kijken we wat we in de lucht gaan brengen. Bij onze "standaardsets" kunnen we prima uit de voeten met de accu's in de Landrovers maar bij exotische sets kunnen we ook 230 volt uit de lage toren aftappen.

De call PH6WAL is al binnen en de lage toren is ook aangemeld op de ILLH pagina.?

Graag hoor ik vóór 28 juli wie er mee wil doen en wat je voorkeuren zijn voor tijden, banden, sets en antennes, zodat we een rooster kunnen maken.

73,

Dan de Bruijn, PA1FZH